در کشاورزی هوشمند، جهت داشتن بهترین بازده از سنسورهای مختلفی استفاده می شود که می توان به عنوان مثال به موارد زیر اشاره کرد:

سنسور هوشمند خاک - با استفاده از این سنسورها می توان عواملی مانند رطوبت، درجه حرارت خاک و .... را اندازه گیری نمود.

سنسور هوشمند هوا این سنسورها جهت اندازه گیری دما، پیش بینی شرایط آب و هوایی و .... استفاده می شوند.

سنسور هوشمند آب PHآب در سلامت گیاهان تاثیر مستقیمی دارد. یکی از موارد استفاده از این سنسورها همین موضوع است.

 

sensors

 

#کشاورزی_هوشمند

#کشاورزی_نوین

#کشاورزی_دقیق

#سنسورها

#شرکت_دیده_بان_توسعه_پایدار

#فناوری_نوین_در_علوم_محیطی