پهبادها به عنوان ابزاری جهت بهینه سازی مصرف آب و مواد شیمیایی مورد استفاده در اراضی کشاورزی می توانند نقش مهمی در جهت دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست داشته باشند.

بنابراین شاید در آینده ای نه چندان دور پهبادها به عنوان نمادی از فناوری سبز معرفی شوند.

 

 1پهباد

 

#کشاورزی_هوشمند

#کشاورزی_نوین

#کشاورزی_دقیق

#پهبادها

#هواپیماهای_بدون_سرنشین_کوچک

#شرکت_دیده_بان_توسعه_پایدار

#فناوری_نوین_در_علوم_محیطی