ربات کشاورزی یک ابزار سخت افزاری و نرم افزاری است که هر دوی آن ها برای اطمینان از کارایی و کارآمد بودن عملیات کشاورزی ضروری است.

این تکنولوژی در صنعت کشاورزی با بهره گیری از ماشین های انعطاف پذیر برای انجام وظایف رقابتی و تکراری کار دستی را به حداقل رسانده و دقت و بهره وری را افزایش می دهد.

سیستم رباتیک کشاورزی، یک نوع پیچیده از ماشین آلات با انواع کاربرد مانند کاشت، برداشت، هرس کردن، از بین بردن علف های هرز، مدیریت دام و دیگر موارد مانند جمع آوری داده، بررسی و مدیریت می باشد.

با افزایش مهاجرت به مناطق شهری نیروی کار کشاورزی کاهش می یابد. بنابراین تقاضا برای رسیدن به کشاورزی دقیق و هوشمند افزایش می یابد.

 

robot new

 

#کشاورزی_هوشمند

#کشاورزی_نوین

#کشاورزی_دقیق

#ربات_کشاورزی

#شرکت_دیده_بان_توسعه_پایدار

#فناوری_نوین_در_علوم_محیطی