آبیاری هوشمند سیستمی است که آبیاری زمین مورد نظر را با توجه به نیاز آن زمان بندی می کند و به صورت خودکار در زمان های مختلف زمین را آبیاری می کند.

بر خلاف کنترلرهای آبیاری قدیمی که بر اساس برنامه ها و تایمرهای از پیش تعیین شده عمل می کنند، کنترلرهای آبیاری هوشمند آب و هوا، شرایط خاک، تبخیر و میزان آب مورد نیاز گیاه را می سنجند و به شکل خودکار زمان بندی آبیاری را برای شرایط حال حاضر محل تنظیم می کنند. برای مثال زمانی که دما افزایش بیابد یا میزان بارش کم شود، کنترلرهای آبیاری هوشمند فاکتورهای مختص آن محل مانند نوع خاک را در نظر گرفته و تعداد دفعات و مدت آبیاری را تنظیم می کنند.

شما می توانید همانطور که در منزل نشسته اید زمین و فضای مورد نظر را با گوشی همراه هوشمند خود کنترلف آبیاری و کوددهی کنید.

 

smart irrigation1

 

#کشاورزی_هوشمند

#کشاورزی_نوین

#کشاورزی_دقیق

#آبیاری_هوشمند

#اپلیکیشن_تلفن_همراه

#شرکت_دیده_بان_توسعه_پایدار

#فناوری_نوین_در_علوم_محیطی