خشکیدگی خرما بر اثر افزایش دما و کاهش رطوبت اتفاق می افتد. وقتی دمای هوا به بیش از حدود 42 درجه سانتی گراد و بر اثر بادهای گرم خشکیدگی خرما اتفاق می افتد.

راه های مقابله با این پدیده آبیاری قطره ای تاجی، استفاده از پارچه های متقال، تغذیه با کود پتاس و میانکاری برای حفظ رطوبت نخلستان است. این پدیده خسارت قابل توجهی برای کشاورزان ایجاد می کند.

 

خرما1

 

#کشاورزی_هوشمند

#کشاورزی_نوین

#کشاورزی_دقیق

#خشکیدگی_خرما

#گرمازدگی

#شرکت_دیده_بان_توسعه_پایدار

#فناوری_نوین_در_علوم_محیطی