شرکت دیده بان توسعه پایدار (ZimaScience)


گروه مهندسی شرکت دیده بان توسعه پایدار (ZimaSciences) در سال 1393 تاسیس گردید. این شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد می باشد. اهداف اصلی این گروه پیشرفت علمی با بهره گیری از فناوری اطلاعات نوین در علوم محیطی و حرکت در راستای بهبود محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار می باشد.

حوزه های تخصصی فعالیت های شرکت دیده بان توسعه پایدار به شرح ذیل می باشد:

 

ساخت دستگاه های الکترونیکی تخصصی در حیطه علوم محیطی:

 • ساخت دستگاه ثبات فوق کم مصرف برداشت سطح آب در مخازن، کانال ها و رودخانه های سیلابی با استفاده از سنسور التراسونیک      
 • ساخت دستگاه برداشت اطلاعات سطح آب برای آزمایشگاه های هیدرولوژی و هیدرومتری با استفاده از سنسور فشار
 • ساخت دماسنج و رطوبت سنج ثبات و هشداردهنده تغییرات دمایی
 • ساخت دستگاه تمام اتوماتیک برداشت اطلاعات سطح آب در چاه های پیزومتری و آزاد به روش تماسی
 • ساخت دستگاه فوق کم مصرف برداشت سطح آب در چاه های پیزومتری و آزاد با استفاده از سنسور التراسونیک
 • ساخت دستگاه دمانگار مینیاتور هوشمند فوق کم مصرف با قابلیت ذخیره و ارسال اطلاعات

 

کشاورزی نوین و هوشمند:

 • کاداستر
 • جمع آوری اطلاعات توصیفی واحدهای بهره برداری کشاورزی و توسعه بانک جامع اطلاعات کشاورزی
 • جمع آوری اطلاعات مکانی واحدهای بهره برداری کشاورزی
 • مدیریت پارسل های کشاورزی و منابع طبیعی
 • برنامه ریزی الگوی بهینه کشت
 • تفسیر عکس های هوایی
 • سنجش از دور و تحلیل تصاویر ماهواره ای
 • پایش و پیش بینی تغییرات دمایی و سرمازدگی
 • پایش و پیش بینی خشکسالی
 • پایش آفات و امراض گیاهی
 • تعیین تقویم زراعی متناسب با مناطق مختلف آب و هوایی
 • پایش شوری، قلیائیت و ماده آلی خاک
 • محاسبات و اندازه گیری فرسایش خاک و رسوب
 • اندازه گیری، پایش و پیش بینی آبدهی قنوات، رودخانه ها و کانال های آبیاری
 • پایش رطوبت خاک
 • توسعه سیستم های آبیاری نوین
 • آزمایشگاه کیفیت محصولات کشاورزی
 • تحلیل بازار محصولات کشاورزی
 • تهیه بانک های اطلاعاتی در حیطه علوم محیطی
 • اجرای طرح های کاداستر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی
 • آموزش و انتقال دانش فناوری های نوین در علوم محیطی
 • اجرای طرح های هوشمندسازی کشاورزی
 • تهیه و توسعه بانک های اطلاعاتی پایش، پیش بینی و مدیریت خشکسالی
 • توسعه سیستم های پایش و پیش بینی سیلاب
 • طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی در حیطه علوم محیطی:
 • طراحی نرم افزارهای پایش و پیش بینی پارامترهای مرتبط با علوم محیطی مانند:
 • دبی آب های سطحی
 • تغییرات سطح آب های زیرزمینی
 • رطوبت خاک
 • تغییرات دمایی
 • تغییرات پوشش گیاهی
 • فرسایش و رسوب
 • خشکسالی هواشناسی، هیدرولیک و کشاورزی
 • طراحی نرم افزارهای مبتنی بر تحلیل اطلاعات مکانی
 • طراحی نرم افزارهای مرتبط با داده کاوی
 • طراحی نرم افزاهای هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی
 • طراحی و مدلسازی رشد گیاهی
 • طراحی نرم افزارهای پردازش تصویر در علوم محیطی
 • طراحی نرم افزارهای تحت اجرای گوشی های هوشمند

 

داده کاوی و تحلیل اطلاعات در علوم محیطی

 • استخراج اطلاعات مفید و کاربردی از میان حجم انبوه داده ها
 • تحلیل اطلاعات و خوشه بندی اطلاعات
 • پیش بینی در سری زمانی داده ها
 • پیش بینی روند تغییرات پارامترهای مورد نظر
 • مدلسازی مکانی اطلاعات و پیش بینی تغییرات پارامتری در مکان های مختلف
 • مدلسازی و توسعه نرم افزارهای مرتبط با علوم محیطی به خصوص نرم افزارهای بهینه سازی مانند بهینه سازی الگوی کشت و یا مدل های مدیریت جامع حوزه های آبخیز
 • تحلیل اطلاعات تصاویر ماهواره ای در علوم محیطی
 • تعیین سطح زیر کشت محصولات زراعی مورد نظر با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 • توسعه مدل های پیش بینی در علوم محیطی


توسعه بانک های اطلاعاتی:

 • توسعه بانک های اطلاعاتی واحدهای هیدورلوژیک
 • جمع آوری اطلاعات مکان مبنا توسط برنامه های تحت اندروید توسعه داده شده توسط شرکت
 • جمع آوری اطلاعات مکان مبنا با استفاده از دیتالاگرهای تولید شده توسط شرکت
 • اجرای کاداستر و جمع آوری اطلاعات توصیفی واحدهای بهره برداری کشاورزی
 • توسعه بانک های اطلاعاتی مکان مبنای واحدهای بهره برداری کشاورزی

 

برنامه ریزی در حیطه علوم محیطی:

 • برنامه ریزی برای اجرای الگوی کشت
 • برنامه ریزی برای توزیع ذخایر آب پشت سدها
 • برنامه ریزی و مکان یابی نصب دیتالاگرها جهت جمع آوری اطلاعات پایه در علوم محیطی
 • بهینه سازی مصرف منابع آب در مزارع با ارئه برنامه ریزی های آبیاری
 • بهینه سازی مصرف نهاده های کشاورزی در واحدهای بهره برداری کشاورزی

 

تبدیل ایده های شما به سخت افزار، نرم افزار و مدل های تخصصی در حیطه علوم محیطی:

چنانچه:

 • قصد توسعه و طراحی یک نرم افزار تخصصی در علوم محیطی را داشته باشید.
 • قصد توسعه بانک های اطلاعاتی را داشته باشید.
 • هدف شما ساخت یک دستگاه الکترونیک در حیطه علوم محیطی باشد.
 • قصد مدلسازی گسترده و تحلیل اطلاعات حجیم و بزرگ را داشته باشید.
 • هدفتان توسعه یک سیستم اتوماسیون در حیطه علوم محیطی باشد.
 • هدفتان تحلیل اطلاعات تصاویر ماهواره ای حجیم باشد.
 • قصد مدیریت یکپارچه واحدهای بهره برداری کشاورزی را داشته باشید.
 • هدفتان توسعه کشاورزی هوشمند در بهره برداری کشاورزی باشد.
 • هدفتان توسعه نرم افزاری خاص تحت اجرای گوشی های هوشمند در حیطه علوم محیطی باشد.

می توانید بر روی تخصص و توانایی های گروه مهندسی دیده بان توسعه پایدار حساب ویژه ای باز کنید.

 

تالیف کتاب های تخصصی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی در حیطه علوم محیطی:

 • انتشار کتاب های کاربردی و برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه علوم محیطی
 • تالیف و انتشار کتاب MATLAB در علوم محیطی (مفاهیم پایه)
 • تالیف و انتشار کتاب MATLAB در علوم محیطی (پردازش داده)
 • برگزاری دوره آنلاین آموزش MATLAB در علوم محیطی (مقدماتی - مفاهیم پایه)
 • برگزاری وبینار آشنایی با نرم افزار R و کاربردهای آن در علوم محیطی
 • برگزاری وبینار کاملا تخصصی تعیین روند در سری های زمانی با استفاده از آزمون من کندال و رگرسیون خطی در محیط نرم افزار MATLAB
 • برگزاری دوره آموزشی تخصصی آنلاین کار با شبکه های عصبی مصنوعی در نرم افزار MATLAB در علوم محیطی
 • برگزاری وبینار کاملا تخصصی ساماندهی داده های حجیم در گستره علوم محیطی در MATLAB
 • برگزاری وبینار آشنایی با کاربردهای نرم افزار MATLAB در هیدرولوژی و مدیریت منابع آب
 • برگزاری وبینار کاملا تخصصی بازسازی نواقص آماری در علوم محیطی با استفاده از نرم افزار MATLAB
 • برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه ها در رابطه با علوم محیطی در سطوح مختلف ملی، استانی، شهرستانی