data new

در این وبینار شما کار با داده های حجیم و ساماندهی آن ها را فرا می گیرید.

شما می آموزید که در مدت زمانی بسیار کم و با نوشتن چند خط کد برتامه نویسی ساده، کارهایی که مدت زمان زیادی در حد چندین ساعت، روز و ماه از شما می گیرند را در حد چند ثانیه و با دقت کامل انجام دهید.

وبینار کاملاً تخصصی ساماندهی داده های حجیم در گستره علوم محیطی در MATLAB

سرفصل های دوره

1-     جستجو در داده های زیاد (استخراج اطلاعات خاص از داده های مورد نظر)

1-1-  جستجوی داده های بارش کمتر از یک حد خاص

1-2- جستجوی دماهای کمتر و بیشتر از یک حد خاص

1-3- جستجوی دبی ها در ایستگاه های هیدرومتری و در محدوده مورد نظر

1-4- جستجوی بارش های حداکثر در ایستگاه های باران سنجی

1-5- جستجو داده های خاص در داده های تصاویر ماهواره ای

2-     ساماندهی داده های زیاد

2-1- استخراج داده های سالانه بارش از داده های روزانه (در یک بازه زمانی 30 ساله)

2-2- استخراج داده های سالان دما از داده های روزانه دما  (در یک بازه زمانی 30 ساله)

2-3- استخراج دبی های اوج ماهانه از داده های روزانه هیدرومتری یک رودخانه

2-4- استخراج داده های ماهانه از داده های روزانه بارش (در یک بازه زمانی 30 ساله)

2-6 استخراج داده های ماهانه باد از داده های روزانه باد  (در یک بازه زمانی 30 ساله)

 

هزینه ثبت نام در وبینار کاملا تخصصی ساماندهی داده های حجیم در گستره علوم محیطی در MATLAB:

انفرادی: 50000 تومان

گروهی (2 نفره):  35000 تومان به ازای هر شرکت کننده 

گروهی (3 نفره): 25000 تومان به ازای هر شرکت کننده

 

 

لطفا به منظور ثبت نام در این وبینار متناسب با تعداد افراد متقاضی برای شرکت در وبینار از لینک های زیر اقدام فرمایید. 

با تشکر 

شرکت دیده بان توسعه پایدار (zimascience)

 

لینک ثبت نام انفرادی در وبینار کاملا تخصصی ساماندهی داده های حجیم در گستره علوم محیطی در MATLAB:

 

لینک ثبت نام گروهی (2 نفره) در وبینار کاملا تخصصی ساماندهی داده های حجیم در گستره علوم محیطی در MATLAB:

 

لینک ثبت نام گروهی (3 نفره) در وبینار کاملا تخصصی ساماندهی داده های حجیم در گستره علوم محیطی در MATLAB: