دستگاه دمانگار مینیاتور هوشمند فوق کم مصرف با قابلیت ذخیره و ارسال اطلاعات، حاصل سال ­ها تلاش و پشتکار تیم مهندسی شرکت دیده بان توسعه پایدار می باشد. این محصول به عنوان یکی از ایده­های نو و دانش بنیان شرکت مطرح گردیده است که بسیار مورد توجه و استقبال بخش دولتی و خصوصی واقع شده است.

معرفی دستگاه دمانگار مینیاتور هوشمند فوق کم مصرف با قابلیت ذخیره و ارسال اطلاعات

دستگاه دمانگارمینیاتور هوشمند فوق کم مصرف در حیطه علوم مختلفی از جملهدر علوم کشاورزی، محیط زیست، دامداری، منابع طبیعی، شیلات و آبزیان، طیور، جغرافیا، مدیریت بحران، عمران و شهرسازی، ترافیک، صنایع و معادن، انبارهای غله و .... قابل استفاده می باشد.

damanegar5 1 

یکی از کاربردهای گسترده این دستگاه بهره گیری از آن در علوم محیطی مانند کشاورزی ، محیط زیست، جغرافیا، منابع طبیعی و.... می باشد. زیرا در بحث علوم محیطی در نظر گرفتن شرایط طبیعی مانند عدم دسترسی به امکانات، سختی مسیر، شرایط دشوار آب و هوایی، حیات وحش و.... وجود دارد. همچنین در مطالعات مربوط به این علوم دسترسی به پارامترهای کلیدی هواشناسی به همراه اطلاعات مکانی به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حائز اهمیت ویژه ای می باشد. بنابراین متناسب با قابلیت ویژه ای که در دستگاه دمانگارمینیاتور هوشمند فوق کم مصرفلحاظ گردیده تمامی موارد و شرایط محیطی طبیعی و نیازمندی­های مطالعات حوزه علوم محیطی به خوبی درک و در دستگاه مذکور گنجانده شده است.

ویژگی های بارز دستگاه:

 • فوق کم مصرف
 • ابعاد بسیار کوچک و سبک
 • عدم محدودیت در ذخیره اطلاعات
 • هوشمند بودن دستگاه (تشخیص فراوانی برداشت اطلاعات متناسب با شرایط محیطی به صورت هوشمند)
 • تامین انرژی مورد نیاز دستگاه با استفاده از چهار باتری قلمی با عمر مفید 3 سال و با قابلیت شارژ و استفاده مجدد
 • ارسال اطلاعات
 • بدون سیم
 • عدم نیاز به برق شهری و سلول های خورشیدی
 • قابلیت استتار و تنوع رنگ
 • دارای چند سنسور دمایی
 • دارای سنسورهای رطوبت و فشار هوا
 • قابلیت افزودن سنسورهای مختلف
 • دارای سنسور دمای ضد آب
 • قابلیت اندازه گیری دمای آب
 • قابلیت ترسیم پروفیل افقی و عمودی دما
 • اعلام هشدار تغییرات ناگهانی پارامترهای کلیدی هواشناسی (مانند هشدار گرما زدگی - سرمازدگی محصولات) از طریق ارسال پیامک به کاربر
 • ذخیره جزئیات تغییرات دما و رطوبت بر روی کارت حافظهSD
 • ارسال منظم اطلاعات دمایی
 • مجهز به نرم افزار اندرویدی

 

badam14 19 11 1 1

                                                                                                                                                     

کاربردهای دستگاه در علوم محیطی:

 • کشاورزی
 • باغبانی
 • گلخانه داری
 • جنگلداری
 • بیابان زدایی
 • گردشگری
 • مطالعات محیط زیست
 • مدیریت منابع آب

کاربردهای دستگاه در علوم کشاورزی:

 • برنامه ریزی آبیاری
 • پایش و کنترل آفات و بیماری های گیاهی
 • پیش بینی مراحل فنولوژی گیاهی
 • پایش روند سرمازدگی و گرمازدگی محصولات کشاورزی
 • پیش بینی امکان وقوع سرمازدگی و گرمازدگی محصولات کشاورزی
 • پایش رطوبت خاک برای تعیین زمان آبیاری محصولات کشاورزی
 • تعیین زمان مناسب جهت اقدامات حفاظتی غیر فعال برای برای مقابله با پدیده سرمازدگی در اراضی کشاورزی
 • پایش رطوبت خاک در مطالعات فرسایش خاک
 • بررسی اثرات توپوگرافی، نوع خاک، عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا، وضعیت اتمسفر و باد، رنگ خاک، نوع پوشش گیاهی و ... بر روی تغییرات دمایی در مطالعات کشاورزی
 • بررسی تاثیر دما بر فرآیندهای گیاهی (نظیر فتوسنتز، تنفس، انتقال مواد، سرعت رشد سلول­ها و....) در مطالعات کشاورزی

کاربردهای دستگاه در علوم باغبانی:

 • پایش روند سرمازدگی و گرمازدگی محصولات باغی
 • پیش بینی امکان وقوع سرمازدگی و گرمازدگی محصولات باغی
 • تعیین زمان مناسب جهت اقدامات حفاظتی غیر فعال برای برای مقابله با پدیده سرمازدگی در درختان میوه
 • پایش و پیش آگاهی برای کنترل آفات و بیماری های گیاهی
 • پیش بینی مراحل فنولوژی گیاهی
 • پیش بینی زمان مناسب آبیاری
 • پایش رطوبت خاک برای تعیین زمان مناسب برای آبیاری باغات
 • بررسی ارتباط دمای هوا و خاک و نقش پوشش گیاهی در تعدیل دمای خاک و هوا و اثرات آن بر فعالیت ریشه گیاه
 • بررسی اثرات توپوگرافی، نوع خاک، عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا، وضعیت اتمسفر و باد، رنگ خاک، نوع پوشش گیاهی و ... بر روی تغییرات دمایی در مطالعات باغبانی
 • بررسی تاثیر دما بر فرآیندهای گیاهی (نظیر فتوسنتز، تنفس، انتقال مواد، سرعت رشد سلول­ها و....) در مطالعات باغبانی
 • بررسی اثرات دما بر کیفیت میوه

کاربردهای دستگاه درگلخانه داری:

تولید و پرورش تجاری گیاهان با کیفیت بالا و در تمام طول سال با ایجاد شرایط محیطی مطلوب نظیر پایش و کنترل:

 • دمای هوا
 • رطوبت نسبی هوا
 • دمای خاک
 • رطوبت خاک

کاربردهای دستگاه درگردشگری:

 • بررسی تغییرات دمایی در مقیاس اقلیم محلی جهت الگودهی فضای جغرافیایی در مطالعات گردشگری
 • بررسی تغییرات دما و رطوبت هوا در مطالعات اقلیم شناسی

کاربردهای دستگاه درمطالعات محیط زیست:

 • بررسی وارونگی دمایی و افزایش غلظت آلاینده ها
 • بررسی تغییرات دمای خاک و ارتباط آن با آلودگی خاک
 • بررسی تغییرات دما و رطوبت هوا بر کیفیت هوا
 • نقش صنایع در افزایش دمای هوا
 • بررسی اثرات دما بر تنوع زیستی در مناطق چهارگانه حفاظت شده
 • پیش بینی تغییرات دما و رطوبت هوا بر فعالیت های حیات وحش خصوصا حیوانات خونسرد
 • پیش بینی اثر تغییرات دمایی و رطوبت بر فنولوژی گیاهان در عرصه های حفاظت شده
 • بررسی تغییرات رطوبت خاک بر نیاز آبی گیاهان و سایر حیوانات در مناطق حفاظت شده
 • پیش بینی فنولوژی آفات در مناطق حفاظت شده

کاربردهای دستگاه درمدیریت منابع آب:

 • پایش رطوبت خاک در واحد‌های هیدرولوژیک
 • پایش رطوبت خاک در اراضی آبی و دیم
 • اندازه گیری پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیک در سطح حوزه ها
 • تعیین نیاز آبی
 • تعیین تنش آبی در گیاهان
 • برنامه ریزی آبیاری
 • استفاده به عنوان برداشت نقاط کنترل زمینی دما و رطوبت خاک و هوا برای کاربرد در سنجش از دور

کاربردهای دستگاه در بیابان زدایی:

 • تعیین میکرواقلیم ها در سطح اراضی بیابانی
 • پیش بینی فنولوژی آفات در مراتع بیابانی
 • بررسی تغییرات دمای خاک و ارتباط آن با ریزگردها
 • بررسی نقش تغییرات رطوبت خاک و رطوب هوا در ایجاد فرسایش بادی
 • بررسی تغییرات دما و رطوبت هوا در مطالعات انتخاب گونه های گیاهی
 • بررسی تغییرات دما و رطوبت هوا و خاک و نقش این پارامترها در حفاظت از پوشش گیاهی بیابانی
 • بررسی تغییرات دما و رطوبت هوا و خاک و نقش این پارامترها در ایجاد و گسترش فضای سبز بیابانی
 • بررسی تغییرات دما و رطوبت خاک در مطالعات فرسایش بادی
 • بررسی تغییرات دما و رطوبت خاک در مطالعات احیای شوره زارها

 کاربردهای دستگاه درجنگلداری:

 • بررسی اثرات پوشش گیاهی در تعدیل دمای هوا و خاک
 • بررسی نوسانات دما و رطوبت خاک در تحلیل پوشش گیاهی
 • بررسی نوسانات دما و رطوبت هوا در تحلیل پوشش گیاهی
 • بررسی تغییرات دمایی و اثرات آن بر خشکیدگی درختان
 • بررسی تغییرات دمایی و اثرات آن بر گسترش پوشش گیاهی خاص در یک منطقه
 • بررسی تغییرات دمایی و نوسانات دمای حدی جهت احتمال وقوع آتش سوزی
 • بررسی نوسانات دمایی و تبخیر و تعرق
 • بررسی نوسانات رطوبت هوا به عنوان پارمتر کلیدی در تعیین پتانسیل شروع و گسترش آتش سوزی
 • بررسی تغییرات دما و رطوبت هوا و ارتباط آن با بیماری های گیاهی
 • بررسی تغییرات دما و رطوبت خاک در مطالعات مربوط به پیشگیری از فرسایش و حفاظت خاک

 

مشخصات مدل­ های مختلف دستگاه دمانگار مینیاتور هوشمند فوق کم مصرف با قابلیت ذخیره و ارسال اطلاعات ساخت  

ردیف مدل دستگاه تعداد سنسور نوع سنسور IP قابلیت ذخیره و ارسال اطلاعات پالایش داده
1 ZST1 1 1 سنسور دما ضد آب 68 ضدآب دارد ندارد
2 ZST2 2 2 سنسور دما ضد آب 68 ضدآب دارد دارد
3 ZST3 3 به  2 سنسور دما ضد آب + 1 سنسور دما و رطوبت هوا 68 ضدآب دارد دارد
4 ZST4 4 3 سنسور دما ضد آب + 1 سنسور دما و رطوبت هوا 68 ضدآب دارد دارد
5 ZSTH1 5 3 سنسور دما ضد آب + 1 سنسور دما و رطوبت هوا+ 1 سنسور رطوبت خاک 68 ضدآب دارد دارد
6 ZSTH2 6 مجهز به  4 سنسور دما ضد آب + 1 سنسور دما و رطوبت هوا+ 2 سنسور رطوبت خاک 68 ضدآب دارد دارد

 

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09138507983- 09194121025